Одабрали сте да истражите Попера за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности I – K. Poper ", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум.

Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса "Социологија сазнања" у оквиру ове теме

- Popper, К., (1962)1993: "Социологија сазнања", "Чињенице, норме и истина..."у Отворено друштво и његови непријатељи , БИГЗ, Београд, т.2, 255-268,461-493)

прочитајте и друге релевантне изворе за ваш рад било да се њихове копије могу наћи у библиотеци Одељења за социологију, на овом сајту или некој другој стварној или виртуелној библиотеци.

Било би добро да карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА..  и yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама Poper-oве замисли предмета и задатака социологије сазнања.

Приликом израде вашег рада укључите се у форум О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада у циљу усавршавања мерног инструмента, његове примене и саме вештине писања есеја.


(There are no discussion topics yet in this forum)