Одабрали сте да истражите Манхајма за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Класици социологије сазнања II – K. Mannheim", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум. Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса "Социологија сазнања" у оквиру ове теме

- Mannheim, К. (1828)1968: "Социологија знања", "Идеологија и утопија" у Идеологија и утопија , Нолит, Београд, 45-88, 213-252)

Прочитајте и друге релевантне изворе за ваш рад било да се њихове копије могу наћи у библиотеци Одељења за социологију, на овом сајту или у некој другој стварној или виртуелној библиотеци.

Било би добро да карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА.. , да учествујете у уређивању одреднице Карл Манхајм ( Mannheim, Karl, 1893-1947) у оквиру wiki Увод у социологију и да yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама Poper-oве замисли предмета и задатака социологије сазнања.

Приликом израде вашег рада укључите се у форум О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада, у циљу усавршавања мерног инструмента, његове примене и саме вештине писања есеја.


(There are no discussion topics yet in this forum)