Одабрали сте да истражите Шелера за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Класици социологије сазнања I – M. Scheller", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум.

Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса "Социологија сазнања" у оквиру ове теме

- M. Scheller, (1921)1970: "On the Positivistic Philosophy of the History of Knowledge and its Law of Three Stages" – енглeски превод измењеног наслова првобитног текста "Die positivistische Geschichtsphilosophie des Wissens und die Aufgaben einer Soziologie der Erkenntnis", у Curtis, J. E., & Petras J. W., eds., The Sociology of knowledge: A reader, New York, Praeger Publishers, 161-169

прочитајте и друге изворе релевантне за ваш рад, било да се њихове копије могу наћи у библиотеци Одељења за социологију, на овом сајту или у било којој стварној или виртуелној библиотеци. Било би добро да Карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА или уређујете одељак [Макс Шелер ( Scheler, Max, 1874-1928] у оквиру wiki Увод у социологију сазнања. На овом форуму yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама Шелерове замисли предмета и задатака социологије сазнања.

Приликом израде вашег рада укључите се у форум О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада у циљу усавршавања мерног инструмента, његове примене и саме вештине писања есеја.


(There are no discussion topics yet in this forum)