Нови материјализам и преокренута дијалектика

Пошто прочитате предложени избор из релевантне изворне литературе и  изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне одлике ново - материјалистичке теорије и методе  унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију.


 After you read the suggested choice from relevant primary literature and other sources according to your own choice, introduce your answer which are the main characteristics of new materialist theory and method into this forum in the form of a new theme for discussion.

Visible groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)