ЕСЕЈ ЗА КОЛОКВИЈУМ

Свој одговор есејског типа на питање које ће бити постављено на дан полагања колоквијума унесите у облику ваше дискусије на овом форуму.

Приликом одговарања имајте у виду да ће ваши прилози бити оцењени на скали од 1 (не довољно) до 5 (одлично) према степену у којем садрже следеће димензије одговора на тему/задатак
I. одговорено је без прављења чињеничних грешака на све делове теме/задатка 
II. тезе су јасно формулисане 
III. 
опште, посебне и појединачне тезе логично су распоређене 
IV. тезе су поткрепљене позивањем на изворе
V. самостално је изложено властито тумачење или формулисани правци даљег истраживања датог проблема

Сводна оцена ће бити израчуната као аритметички просек из пет оцена за свих пет димензија есејског одговора.


(There are no discussion topics yet in this forum)