ЕСЕЈ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

 
 
Picture of Милан Цакић
Re: Критика идеологије и „критика“ идеологије
by Милан Цакић - Thursday, December 25, 2014, 7:04 PM
 

Ја сам буквално схватио оно "крути критичар идеологије", па је стога одређена доза карикирања била неопходна. просто сам тако замислио овај мислени експеримент и покушао да до крајњих консеквенци изведем такав догматични став, као и да у закључку укажем на негативне стране тога.

Што се тиче питања у вези са Вебером, овде је ипак поменут у другом контексту, нисам сматрао да је посебно важно улазити у детаље у вези са његовом теоријом и разликама у односу на марксизам, а слично важи и за Диркема. Сама Диркемова теорија је занимљива у овом контексту јер наглашава другачији сегмент друштвеног живота од марксиста, односно сматра га главним у обликовању целокупног друштва.