Прочитајте текстове утемељивача "ново материјалистичког" и дијалектичког начина мишљења и истраживања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања треба да у оквиру треће теме прочитају K.Marx, F. Engels, (1845-46)1974: Немачка идеологија (о схватању историје и прозводњи свести), у Дела, ИМРП, Београд, т.6, 35-46 (копије обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију и сетите се да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница ). Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из треће теме- Интелектуалне претече II : K . Marx , F . Engels потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући са овог сајта као и да предложе нове за које сматрају да доприносе одговарању на питања о појави, предностима и манама "ново материјалистичког" и дијалектичког начина мишљења и истраживања. У РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке,епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта. 
Укључите се у дискусију о одликама ново-материјалистички преокренуте дијалектичке парадигме у оквиру форума Увод усоциологију сазнања на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=17