Cilj kursa je razumevanje i savetodavno delovanje u primeni komunikacionih veština radi unapređivanja prakse obrazovanja odraslih.