Cilj kursa je razumevanje i savetodavno delovanje u primeni komunikacionih veština radi unapređivanja prakse obrazovanja odraslih.

Opis kursa: Kurs je namenjen studentima koji pohađaju predmet Online obrazovanje odraslih u okviru studijskog programa andragogije (osnovne studije). U okviru kursa studenti mogu praktikovati i uvežbavati moderatorske veštine neophodne za uspešno kreiranje nastavnih jedinica u online obrazovanju odraslih koje se realizuje uz primenu Moodle LMS-a.

Cilj kursa: sticanje znanja i veština neophodnih za upravljanje online obrazovanjem i učenjem odraslih.

Cilj kursa AKM je sticanje relevantnih znanja, veština, navika i sposobnosti za razumevanje, procenu, istraživanje, korigovanje i unapređivanje andragoške prakse u komuniciranju odraslih i upotrebi medija u obrazovanju.

Ovaj kurs usmeren je na razumevanje principa i ovladavanje načinima razvijanja zajednice prakse, kao i razvijanju istraživačkog i refleksivnog odnosa prema praksi dečjeg vrtića i svojoj profesionalnoj ulozi. 

Ovaj kurs je usmeren na razumevanje i preispitivanje ključnih pitanja i dilema u domenu politike predškolskog vaspitanja i društvene brige o deci ranih uzrasta.