Opis kursa: Kurs je namenjen studentima koji pohađaju predmet Online obrazovanje odraslih u okviru studijskog programa andragogije (osnovne studije). U okviru kursa studenti mogu praktikovati i uvežbavati moderatorske veštine neophodne za uspešno kreiranje nastavnih jedinica u online obrazovanju odraslih koje se realizuje uz primenu Moodle LMS-a.