Cilj kursa AKM je sticanje relevantnih znanja, veština, navika i sposobnosti za razumevanje, procenu, istraživanje, korigovanje i unapređivanje andragoške prakse u komuniciranju odraslih i upotrebi medija u obrazovanju.