Ovaj kurs usmeren je na razumevanje principa i ovladavanje načinima razvijanja zajednice prakse, kao i razvijanju istraživačkog i refleksivnog odnosa prema praksi dečjeg vrtića i svojoj profesionalnoj ulozi.