Ovaj kurs je usmeren na razumevanje i preispitivanje ključnih pitanja i dilema u domenu politike predškolskog vaspitanja i društvene brige o deci ranih uzrasta.