Termin predavanja: sreda 11:30 - 13:00 i 13:15 - 14:45;

prof. dr Danijela Petrović

doktorandi Dragan Vesić i Selena Vračar