Увод у историју, предмет и теоријско-методолошке приступе истраживању проблема социологије сазнања

Циљ серије Wikija на страницама Социологије сазнања је првобитно био да уместо готових лекција које бих написала сама, заједно сарађујемо на обради појединих тема најављених у наслову свакe стране овог Wikijа. Требало је само да се притисне тастер "уреди" и да се поправља текст одговарајуће странце према властитом нахођењу и најбољем знању. Било је могуће да се предложи отварање сасвим нових страница са садржајима који учеснике највише занимају. Притиском на тастер "историја" било је могуће да се погледа ко је све уносио и какве измене у наш заједнички текст. Требало је да се укључи ћирилица пошто је претраживач свих садржаја подешен на ово писмо.

С обзиром да није постојала могућност дискусије измена као на правим wiki програмима, предложено је да за почетак што мање бришемо затечено, а што више своје предлоге измена убацујемо као нове параграфе одмах испод текста који желимо да мењамо, назначено на почетку нашим иницијалима у некој боји, да предлози измена буду лако уочљиви.

Овај wiki је међутим престао да функционише како треба. Стога је уместо њега отворен истоимени форум Увод у социологију сазнања са следећим подтемама и могућношћу отварања нових:

Друштвено историјске околности појаве и промена утицајности социологије сазнања

Социологија знања или социологија сазнања у светлу разних аспеката одређења предмета ове дисциплине?

Метод социологије сазнања

Функционалистичко-позитивистичка парадигма - две варијанте

Ново-материјалистички преокренута дијалектичка парадигма

Феноменолошко-тумачећа парадигма

This page should automatically redirect. If nothing is happening please use the continue link below.